GrønlandskDanskEnglish

Ataatsimeersuarnerniit Isumasioqatigiinnerniillu nalunaariusiat

Ataatsimeersuarnerniit Isumasioqatigiinnerniillu nalunaarusiat:

15th Inuit studies conference, Paris 25. - 28. oktober 2006 om Orality (Mundtlighed)
MIPI - Lona Lyngep angalanermini allagaqaasia. 
Uani atuaruk (qallunaatut, pdf-fil 24 KB).
Læs oplægget her  (pdf-fil 151 KB)

 2.verdenskongres imod kommerciel seksuel udnyttelse af børn dec. 2001 Yokohama - Naalakkersuisunut nalunaarut MIPIp peqataasimaneranut:
Uani atuaruk (pdf-fil, 135 KB).  

2.verdenskongres imod kommerciel seksuel udnyttelse af børn dec. 2001 Yokohama - MIPI Angalasimanermut allaaserisaq:
Uani atuaruk (pdf-fil 222KB).

Ataatsimeersuaq 'Ataatsimut kiviiseqatigiinneq'
Februari 4. & 5. 2010 Nuummi Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik ataatsimeersuaq aaqqissuneqarpoq
Uani Isumaginninnermut Naalakkersuisup ammaalluni oqalugiaataa atuaruk
"Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttut ilaqutariillu iluanni isumaginninnikkut suliniuteqarfigineqarnerat pillugu qulaajaaneq"
Uani atuaruk
Saqqaa uani takuuk
Isumaqatigiissut uani atuaruk

Circumpolar Health 96, Proceedings of the Tenth International Congress on Circumpolar Health, May 19-24. Anchorage, Alaska:
American Society for Circumpolar Health 1998. Ilanngussat Kalaallit Nunaannut tunngassuteqartut allattorsimaffiat
Uani danskisut atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 69KB).
Uani kalaallisut atuaruk (pdf-fil)

Ekspertseminar om børnefattigdom i norden
Arrangeret af International Council on Social Welfare (ICSW). det blev afholdt i Stockholm i Svarige i november 2009.
Se MIPIs oplæg på PowerPoint her (dansk)
Se den endelige rapport fra seminaret her (engelsk)

Forebyggelse af selvmord - En tværfaglig temadag med debat om selvmord: 
Materiale fra temadag arrangeret af en tværdirektorel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning, samt Direktoratet for Kultur og Undervisning. Afholdt november 1995.

Hope and resilience in suicide prevention
Seminar arrangeret af Selvstyret, Paarisa og ICYC. Nuuk 2009.
Læs konferencerapporten her (kun på engelsk)
Se hjemmesiden her

ICASS VI - ataatsimeersuartitsineq IASSAp aaqqissugaa Nuummi pisoq ulluni 22.-26. august 2008:
MIPI ataatsimeersuarnermi IASSAp aaqqissorsimasaani peqataavoq, immikkullu sammisaqartitsilluni ima qulequtalimmi: Children and Youth - Social research.
Uani ataatsimeersuarneq pillugu nalunaarusiaq atuarsinnaavat (pdf-fil 27,5 KB)


ICASS VII - ataatsimeersuartitsineq IASSAp aaqqissugaa:
The International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) ukiut pingasukkaarlugit ingerlanneqartarpoq. Isumasioqatigiissitsinermi nunat ilaasortaatitallit tulleriillutik ataatsimiinnerit ingerlattarpaat, arfineq aappassaannillu ICASS-eqartitsineq 2011 Akureyri-mi Island-imiittumi ingerlanneqarpoq.
Ataatsimiinnerit assigiinngitsut nassuiarneri aammalu oqaluuserineqartut ilisaritinneri immaqaluunniit naalisarneri, peqataasunit assigiinngitsunik sammineqartut IASSA-p nittartagaani http://www.iassa.org/programme -mi takuniarneqarsinnaapput.
MIPI isumasioqatigiinnermi marlunnik siunertaqarluni peqataavoq. Siullermik isumaginninnikkut ilisimatusarnermi paasisat nutaat paasisaqarfiginissaat, MIPI-p sulineranut attuumassuteqarluartoq. Aappaattullu MIPI nammineerluni ataatsimiisitsivoq marlunnik saqqummiilluni, siunertatut saqqummiullugu isumaginninnermi ilisimatusarnermi sammisatut meeqqat inuusuttullu aallunneqartarnissaat.
MIPI-mi allattoqarfiup saqqummiussaasa avataasigut allat pingasut saqqummiisinneqarput. Saqqummiisullu tamarmik Kalaallit Nunaanni meeqqanut inuusuttunullu ilisimatusaatinik peqataanikkullu misilittagarilikkat toqqammavigalugit, sammisamut tulluuttunik saqqummiisinneqarlutik.
MIPI-p ataatsimiisitsinera nersualaarneqarpoq, soorlu uatsinnut aamma pissarsiaqaataasimaqisoq isumasioqatigiinnermi peqataaneq.
Kalaallisut qallunaatullu uani atuaruk

Ilaqutariit Nukittuut aamma Meeraalluni nuan
Juni 4.-6. 2008 Sisimiuni ataatsimeersuarnerit.
Ilaqutariit Nukittuut
Ataatsimersuarnermit innersussutit uani atuakkit kalaallisut/danskisut
Læs MIPIs konferencerapport her
Se oplæg fra MIPIs workshop:
Statistik om børn og unge 2007-2008
Viden om børn og unge og rusmidler
Meeralluni nuan/Det gode børneliv konferencen var for børn og unge og foregik sideløbende med Ressourcestærke familier konferencen
Læs mere om Meeraalluni nuan/Det gode børneliv konferencen på dansk og grønlandsk

KANUKOKA-p isumasioqatigiisitsinera: Meeqqanut inuusuttunullu tunngasutigut suleqatigiinneq 11.-13. september 2011-mut ingerlanneqartoq
September-imi KANUKOKA isumasioqatigiisitsivoq, anguniaralugu meeqqanut inuusuttunullu susassaqartut assigiinngitsut suleqatigiinnerisa nukittorsarneqarnissaat. Anguniagassatut aamma ilaatinneqarpoq tamakkiisumik isiginnilluni, kommuunillu killeqarfii akimorlugit pittuttorsimasumillu suleqatigiinnissamut aalajangiussaqarluni, isumaqatigiissusiortoqarnissaa. Borgmesterit, immikkoortortani pisortat aammalu pisunut attuumassusillit kommuuniniit aallartitat isumasioqatigiinnermi peqataasuupput. Isumasioqatigiinneq pillugu paasissutissanik allanik aallertoqarsinnaavoq uunga isernikkut: www.kanukoka.gl
MIPI isumasioqatigiinnermi peqataavoq, saqqummiussinerminilu ersersippaa susassarisat assigiinngitsut akimorlugit suleqatigiinnerup iluaqutissartai, aaqqissuussaasumik ilisimasanik paarlaasseqatigiittarneq aammalu suliniutinik/ingerlatanik naliliisarneq. Kingorniliullugu MIPI angalasimanertik nalunaarusiaraat, isumasioqatigiissitsinermi sammisat nassuiarlugit aammalu isummat pingaarnerit ersertut allaganngortillugit.
Kalaallisut qallunaatullu uani atuaruk

Meeqqat Kalaallit Nunaanni katsorsaavinniittut nutaamik pissusillit - meeqqat ajoqusikkat nutaat katsorsagaanerallu pillugu.
Torben Alne aamma Conni Gregersenimit, NUNAMED ataatsimeersuarnermi Nuummi 2003-mi saqqummiussaq.
Læs den her på dansk (pdf-fil 34,5 KB).
Download it here in english (pdf-fil 39,5 KB).
Uani atuaruk kalaallisut (pdf-fil 40 KB).

Meeqqanik Kinguaassiutitigut atornerluisarneq:
Ataatsimeersuarnermiit innersuussat Katuami 13.-15. novenber 1999. Namminersornerullutik Oqartussat / Paarisa 2000. Imarisaa
Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 114KB).
Danskisut uani atuaruk (pdf-fil)

Meeqqanik kinguaassiuutitigut atornerluinerit pillugit Kalaallit Nunaanni ilisimasat
Septembari 2009-imi Meeqqat Inuunerissut ataatsimeersuatsitinerani 'Et børnehus i Grønland'  MIPIp una saqqumiuppaa.
Uani atuaruk (kalaallisut)

Meeqqat inuusuttullu pillugit ataatsimeersuarneq:
Qaqortumi Sulisartut Højskolianni 1994-mi ataatsimersuarneq pillugu nalunaarusiaq. Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Pisortaqarfik /  Atuakkiorfik 1996. Imarisaa
Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 63,2KB).

Meqqavut 2000, Nalunaarusiaq/Rapport:
Meeqqanik atornerlunneqarsimasunik ikiuiniarnissaq pillugu isumasioqatigiinnermiit nalunaarusiaq. Aasiaat, April 2000. Nalunaarusiaq nittartakkami uani atuarneqarsinnaavoq:
www.meeqqavut2000.gl

Nakuusertarneq aaqqiissutaanngilaq
Novembari 2009 Nuummi Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik ataatsimeersuaq aaqqissuneqarpoq.
Ataatsimeersuaq pillugu uani atuaruk
Ataatsimeersuaq pillugu atuagassiaraq una atuaruk

Fagpolitisk seminar om ligestilling i Vestnorden
Arrangeret af Nordisk Ministerråds embedsmandskomite for ligestilling og Danmarks formandskab sammen med Departementet for Sociale Anliggender.

Læs referat af sparringsdag for nordiske NGO´er her (pdf-fil 131KB). Dagen var arrangeret af 8. martsgruppen og Grønlands Ligestillingsråd.
Læs om 8. martsgruppens historik her (10KB)

NFBO 2008 - The fifth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect
I maj måned deltog Lona Lynge fra MIPI i The fifth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect på Island. I konferencen deltog ca. 300 mennesker. Fokus var på børnemishandling og forsømmelse.
Læs konferencerapporten her (pdf-fil 22,7KB)

NFBO 2010 - The sixth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect
I maj måned deltod Avijâja Absalonsen fra MIPI i The sixth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect i København. I konferencen deltog ca. 250 mennesker.
Læs om konferencen her - der vil på et senere tidspunkt være en konferencerapport fra NFBO
Læs rejserapporten her (pdf-fil 94,1KB)

NUNA MED - EN GRØNLANDSMEDICINSK KONFERENCE:
Starten på den nyere tid inden for den sundhedsfaglige grønlandsforskning kan sættes ved afholdelsen af den første Nuna Med konference i 1991. Formanden for Grønlandsmedicinsk Selskab havde fået den dristige idé at arrangere en sundhedsvidenskabelig konference i Nuuk om grønlandsforskningens resultater og problemer.
Nuna Med pillugu una ammaruk www.nunamed.gl
Uunga emailadressemut nunamed@gh.gl saaffiginnittuaannarsinnaavutit apeqqutissaqaruit saqqummiunneqarsimasunik ataatsimeersuartitsisarnerillu pillugit.

NUNA MED ´91 - en grønlandsmedicinsk konference:
Imarisaa uani atuarneqarsinnaavoq   (pdf-fil 113KB).

NUNA MED ´94 - en grønlandsmedicinsk konference:
Imarisaa uani atuarneqarsinnaavoq  (pdf-fil 152 KB).

NUNA MED ´97 - en grønlandsmedicinsk konference:
Imarisaa uani atuarneqarsinnaavoq  (pdf-fil 97,8KB).

NUNA MED 2000 - en grønlandsmedicinsk konference:  
Imarisaa uani atuarneqarsinnaavoq  (pdf-fil 221KB).

NUNA MED 2003 - en grønlandsmedicinsk konference:
Ataatsimeersuartitsineq ICCH12 peqatigalugu ingerlanneqarpoq.
Uani ataatsimeersuarnermi nalunaarusiaq atuaruk (linki ICCH-p nittartagaanut aamma nalunaarusiamut)

NUNA MED 2007 - en grønlandsmedicinsk konference:
Grønlandske unges fortællinger om vold i Oqallifik
Oplæg af Lona Lynge, MIPI, i workshoppen Unges Trivsel på Nuna Med 2007
Læs oplægget her (27,4 KB)
Læs citaterne her (pdf-fil)
Konferencerapport
Beskrivelse af MIPI´s deltagelse i Nuna Med 2007
Læs den her (pdf-fil 41,0 KB) 

Oversigt over alle anbefalinger fra konferencer på børne- og unge området fra 2000 - 2008
MIPI har samlet alle anbefalinger fra konferencer om børn og unge i en samlet oversigt. Det drejer sig om Meeqqavut 2000 der havde fokus på seksuelt misbrug, Nye veje i 2000 der havde fokus på omsorgen for børn og unge og Ressourcestærke familier i 2008 der havde fokus på at lave anbefalinger til Landsstyret. Udover den samlede oversigt er der et udpluk af emner der går igen fra konference til konference - disse er opstillet efter emner.
Se den samlede oversigt her (pdf-fil 152KB)
Se de gennemgående temaer i konferencerne her (pdf-fil 26,9KB)

Qitornarsiat pillugit Nunat Avannarliit ataatsimeersuarnerat:
8.-9. september 2008, Nuuk
Septemberimi Lona Lynge MIPI-mingaanneersoq ataatsimeersuarnermi peqataavoq. Ataatsimeersuartitsineq Angajoqqaarsiat Peqatigiiffiat immikkoortoq Nuuk NOFCA - Nordic Foster Care Association suleqatigalugu piareersarsimavaat. Ataatsimeersuartitsineq pillugu uani paasisaqarnerugit: www.plejefamilierne.gl
Uani ataatsimeersuarneq pillugu MIPIp nalunaarusiaa atuaruk (pdf-fileq 32,7 KB)
Danskisut allassimavoq.

Rapport om Børn og Unge Forum på Hotel Hans Egede 31.januar 2003:
Rapport over Børn og Unge Forum arrangeret af Grønlands Arbejdsgiverforening for at få sat fokus på problemerne med omsorgssvigtede børn og unge og samtidig få en dialog med fagfolk vedr. omfanget af omsorgssvigtede børn og unge og dels om konkrete forslag til initiativer, der både kan forebygge omsorgssvigt og forbedre omsorgssvigtede børn og unges livsvilkår.
Uani atuarneqarsinnaavoq (pdf-fil 485KB)

Red Barnet-ip aamma Foreningen Grønlandske Børn-ip Tasiilami Isumasioqatigiissitsinerannit eqikkaakkat.
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Pisortaqarfik / Atuakkiorfik 1996.
Imarisaa uani atarneqarsinnaavoq (pdf-fil 72,2KB).

Suleriaatsit nutaat, Meeqqat inuusuttullu isumagineqarnerat pillugu Sisimiuni ataatsimeersuarneq:
Juni 2000 Sisimiuni ataatsimeersuarnermiit nalunaarusiaq. Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Pisortaqarfiup Foreningen Grønlandske Børnillu suleqatigiillutik saqqummersitaat 2000.  Nalunaarusiaq atuarneqarsinnaavoq uku qulequttat toornerisigut: 
Imarisai, Siulequt aallaqqaasiullu (pdf-fil 162KB)
Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusutullu atugarisaat pillugit killiffimmik naliliineq  (pdf-fil 221KB)
Meeqqat ulorianartorsiortuniit maligassiuisunngortunut (pdf-fil 290 KB)
Isumaginninnermi aporfiusartut suleriaatsillu nunaat  (pdf-fil 293KB)
Workshops (pdf-fil 195KB)
Suleriaatsit nutaat allat - meeqqanut inuusuttunullu siunissami politikki (pdf-fil 242KB)
Ineriartorneq ilorraap tungaanut saatinniarlugu qanoq iliortoqassava, Naggasiillunilu oqalugiarnerit (pdf-fil 197KB)
Peqataasut aammalu kolofon (pdf-fil 115KB)

 Vold i familien
Nina Banerjee, naatsumik allaaserisaq MIPIp peqataanerani uani: "Verdenskonference til forebyggelse af vold i familien", Canada 2005
Læs den her (qallunaatut, pdf-fil 38 KB) 
Uani atuaruk  (kalaallisut, pdf-fil 39,4 KB).


Til top

Nutarterneqarpoq : 16.01.2012

Webmasteri : MIPI

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40, E-mail: mio@mio.gl